Over Ons
AzTech Solutions is in 1995 opgericht en heeft binnen de vertaalwereld naam gemaakt als serieus bedrijf met begrip van zowel taal als technologie. Onze medewerkers beleven plezier aan het oplossen van complexe en intrigerende taalpuzzels binnen technische vertalingen en het uitvoeren van andere technische taken.

AzTech Solutions heeft jarenlange ervaring met een reeks CAT-programma's (Computer-Aided Translation). Dankzij onze vakkennis leren we software snel en efficiënt te gebruiken en staan we open voor nieuwe software als een project dat vereist.[+]

Het vertaalproces omvat veel meer dan alleen het omzetten van een tekst in de doeltaal. Voor maximale kwaliteit van de vertaling is aanvullende informatie over bijvoorbeeld het doel van de tekst, de doelgroep waarvoor deze is bedoeld en/of de kernactiviteiten van het bedrijf die de tekst heeft opgesteld, zeer nuttig.[+] Een goede vertaling brengt de boodschap, de toon en de stijl van de brontekst over, maar leest alsof het oorspronkelijk in de doeltaal is geschreven.
Daarnaast verhoogt het gebruik van referentiemateriaal de kwaliteit van een vertaling. Dergelijk materiaal biedt inzicht in terminologie en stijl, maar ook in de klant en de kernactiviteiten van het bedrijf. Bovendien bevat het andere nuttige informatie.[+]

Taal leeft en vakkennis en -vaardigheden moeten dan ook worden bijgehouden. AzTech Solutions werkt uitsluitend met moedertaalsprekers ('native speakers') met ervaring binnen een bepaalde specialisatie.[+]

Het wijdverbreide gebruik van computers heeft geleid tot de ontwikkeling van complexe toepassingen. Niet iedereen gebruikt deze toepassingen even efficiënt. Het voorbereiden van een tekst is een hele onderneming.[+] Het eenmalig oplossen van lay-outproblemen in de brontekst voorafgaand aan de vertaling is veel efficiënter en kosteneffectiever dan telkens weer dezelfde handelingen uitvoeren voor de diverse doeltalen. AzTech Solutions biedt deze service voor andere LSP's (Language Service Providers) en bedrijven.[+]
about